គណៈប្រតិភូវត្ត Thien Ton Phat Quang ប្រទេសវៀតណាម និមន្តបង្សកូលឧទ្ទិសថ្វាយព្រះរាជមហាកុសលថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត ទេព វង្ស

គណៈប្រតិភូវត្ត Thien Ton Phat Quang ប្រទេសវៀតណាម ដឹកនាំដោយព្រះតេជគុណបណ្ឌិត ធុច ចាន់ក្វាង ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ទេព វង្ស នឹងជាព្រះចៅអធិការ វត្ត Thien Ton Phat Quang ខេត្ត Ba Ria Vung Tau ប្រទេសវៀតណាម និមន្តបង្សកូលឧទ្ទិសថ្វាយព្រះរាជមហាកុសលថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធព្រះសពសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត ទេព វង្ស សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី២ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២៤។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *